VEERkracht Dairy Congress 2022

Het microbioom; de schakel tussen overheidsmaatregelen en diergezondheid van de Nederlandse melkkoe.

De nadruk van het veterinaire werk verschuift van curatief naar preventief. Een belangrijk onderdeel van preventieve veterinaire zorg bestaat uit advieswerk, wat waardevol voor de melkveehouder is indien dat accuraat, deskundig en prospectief is. Dat is alleen mogelijk indien de dierenarts een grondige kennis bezit van de anatomie, fysiologie en stofwisseling van de koe.

De leden van VEERkracht zijn voornamelijk Nederlandse rundveedierenartsen die deze – op kennis van fysiologie en stofwisseling gebaseerde- benadering toepassen in hun dagelijkse werk. Dit wordt de “inside-outside benadering” genoemd, die structureel anders is dan de klassieke “outside-inside-benadering”. De leden van VEERkracht vertalen met deze benadering wetenschappelijke gegevens naar hun dagelijkse werk op de melkveebedrijven.

Het VEERkracht Dairy Congress wordt georganiseerd om rundveedierenartsen, wetenschappers en adviseurs in de melkveehouderij te laten zien hoe op een andere manier gekeken kan en moet worden naar de overheidsmaatregelen die nu op de Nederlandse melkveehouderij af komen.

Het congres

Op dinsdag 20 september 2022 staat het microbioom in het maagdarmkanaal van de melkkoe centraal. Het uitgangspunt is dat de toekomstige Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van uitstoot van o.a. stikstof en methaan allerlei uitdagingen, bedreigingen en mogelijkheden voor de melkveehouderij met zich meebrengt.

Welke maatregelen zijn te verwachten voor de Nederlandse melkveehouderij en hoe zal de melkveehouderij hiermee om gaan? Denk hierbij aan aanpassingen in bemesting van land en daarmee voeding van de koe. Beide factoren hebben direct of indirect effect op de samenstelling en functionaliteit van het microbioom in het maagdarmkanaal, en daarmee op de diergezondheid. Het microbioom heeft immers een belangrijke functie in het het immuunsysteem van de melkkoe.

Niet alleen het overheidsbeleid, maar ook de implementatie ervan op het melkveebedrijf, zijn bepalend of de diergezondheid in het geding gaat komen. Rundveedierenartsen dienen deze interacties te onderkennen en kunnen zo een belangrijke rol spelen voor het behoud van de diergezondheid op de melkveebedrijven.

Er zijn zeer enthousiaste (ook buitenlandse) sprekers bereid gevonden hun expertise op deelgebieden hiervan met u te delen op het VEERkracht Dairy Congress 2022. Wij hopen u dan ook graag te ontvangen op dinsdag 20 september te Burgers’ Zoo in Arnhem.

Binnenkort zullen de eerste sprekers bekend gemaakt worden!

Reacties zijn gesloten.