VEERkracht Dairy Congress

Een inside-outside benadering voor gezondheid van melkkoeien

Het is duidelijk dat de nadruk van het veterinaire werk verschuift van curatief naar preventief. Dat laatste is voornamelijk gebaseerd op advieswerk. Dat advieswerk is met name waardevol voor de melkveehouder als accuraat, voorspellend, en prospectief is. Dat is alleen mogelijk indien de dierenarts een grondige kennis bezit van de anatomie, fysiologie en stofwisseling van de koe.

VEERkracht bestaat uit Nederlandse rundveedierenartsen die deze benadering gebaseerd op kennis omtrent fysiologie en stofwisseling toepassen in hun dagelijkse werk. Het is de “inside-outside benadering” genoemd, die structureel anders is dan de klassieke “outside-inside-benadering”.

Door dit te doen vertalen de leden van VEERkracht wetenschappelijke gegevens naar hun dagelijkse werk op de melkveebedrijven. De inside-outside-benadering wordt op kleine schaal verspreid onder de Nederlandse rundveedierenartsen. Het VEERkracht Dairy Congress is georganiseerd om meer rundveedierenartsen, wetenschappers, en adviseurs in de melkveehouderij bekend te maken met de inside-outside-benadering, en de positieve effecten ervan op de gezondheid en productiviteit van melkkoeien.

 

Het Congres:

Beide Congres-dagen starten met een beknopte uitleg over de inside-outside-benadering. Waarom is het zo verschillend van de huidige veel gebruikte outside-inside-approach? Wat zijn de voordelen van de inside-outside-benadering?

De inside-outside-benadering is van toepassing op alle stadia in de levenscyclus van de melkkoe, met de daarbij behorende specifieke aspecten van stofwisseling en fysiologie. Tijdens dit VEERkracht Dairy Congress zullen “slechts” 3 aspecten van de biologie van de melkkoe worden behandeld:

1) negatieve energie balans

2) mineralen imbalans

3) vruchtbaarheid

Alle 3 de onderwerpen zullen worden belicht door de specifieke kennis van internationaal bekende keynote sprekers. Ieder onderwerp wordt samen gevat door een spreker van VEERkracht die de wetenschappelijke gegevens zal vertalen naar de dagelijkse praktijk: “Hoe moet je de bovengenoemde problematiek op een melkveebedrijf aan pakken?”

 

Woensdag 30 januari

Deze Congres dag heeft als ondertitel “voor wetenschappers en practici” en is beperkt tot alleen een avond sessie. Het wordt een interessante bijeenkomst voor iedereen die regelmatig zoekt in de veterinaire wetenschappelijke literatuur, die geïnteresseerd is in de achtergronden van de (patho)fysiologie en pathologie die de prestaties en gezondheid van melkkoeien beïnvloeden, en voor iedereen die de kans wil hebben om te discussiëren met enkele vooraanstaande onderzoekers op veterinair gebied.

De keynote sprekers zijn graag bereid om antwoord te geven op vragen uit het publiek. Het is een uitgekiende kans om vragen te stellen aan mensen die veel ervaring hebben op gedaan op het gebied van veterinaire wetenschap, onderwijs, en praktijk werk. We hopen op veel interactie en discussie tijdens deze “ronde-tafel-sessie”, waarmee iedereen zijn/haar voordeel kan doen. Het publiek krijgt meer achtergrond informatie over onderwerpen in veterinair wetenschappelijk onderzoek, en hopelijk kunnen de keynote sprekers informatie uit de veterinaire praktijk meenemen in toekomstig onderzoek.

Deelnemers kunnen van te voren vragen indienen bij de Congrs organisatie via het formulier. Uiteraard kunnen vragen ook gesteld worden tijdens de avond zelf.

Donderdag 31 januari

Deze Congres dag heeft als ondertitel “voor practici en wetenschappers”. We zijn trots dat we 5 keynote sprekers kunnen verwelkomen die hun expert visie zullen geven op een specifiek onderdeel dat de prestaties en gezondheid van melkkoeien beïnvloed. Op deze manier worden de meest recente inzichten vanuit wetenschappelijk oogpunt gedeeld met het publiek. Deze expert visies zullen worden gevolgd door iemand van VEERkracht die de wetenschappelijke gegevens zal vertalen naar de dagelijkse praktijk. Deze vertaalslag wordt gemaakt door uitleg te geven hoe je specifieke problematiek op een melkveebedrijf kan aanpakken via de inside-outside-benadering.

Programma

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.