Disclaimer

veerkracht diary congressMet de toegang tot en het gebruik van deze website van VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie

VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen. De website van VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Privacy

Alle door de gebruiker aan VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A., aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

De verstrekte gegevens zullen worden gebruikt in het kader van registratieprocedure voor dit congres en de communicatie betrekking hebbende op dit congres. Tevens zullen de gegevens gebruikt worden ter aankondiging van volgende congressen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met onze coöperatie heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk of per email (info@veerkrachtdairycongress.com) verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen van deze voorwaarden

VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Reacties zijn gesloten.